In ons dagelijks leven neemt internet een steeds grotere rol in. Bankieren, bellen, management, apps, 'the Cloud': alles is gebaseerd op internet. Geen probleem mits u over een goede, snelle internetverbinding beschikt.

Leveranciers en overheden gaan er gemakshalve van uit dat dit voor iedereen geldt in Nederland. Dit klopt voor nagenoeg alle steden en dorpen, maar allesbehalve voor het platteland. In het buitengebied wonen en werken vele duizenden mensen die in veel gevallen verstoken blijven van informatie en/of diensten of een engelengeduld aan de dag moeten leggen. 

Vindt u dat iedereen in Nederland over snel internet moet kunnen beschikken, dus ook de bewoners van het buitengebied? Maak dit kosteloos kenbaar door het ondertekenen van de petitie 'Internet Buitengebied'. Samen kunnen we een vuist maken; vul de de petitie nu in!

 

Note: De door u verstrekte informatie zal enkel en alleen gebruikt worden voor de inventarisatie en petitie. Wij verklaren dat wij uiterst zorgvuldig met uw data zullen omgaan en uw gegevens NIET commercieel zullen aanwenden. Het invullen van de petitie is geheel kosteloos en verplicht u tot niets.

 

Gegevens van uw huidige internet verbinding
Uw gegevens
Ruimte voor opmerkingen

Deel deze petitie!